Vakfımızın Amacı

VAKFIN AMACI

– Vakfın Amacı Ankara Şehir Hastanesini, çağdaş bir sağlık kuruluşunun gerektirdiği imkanlara ulaşmasını sağlamak, hastanenin temsil, eğitim ve motivasyon faaliyetlerini desteklemek, gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, muhtaç hastalara yardımcı olmak, bu maksatla gerekli kaynakları sağlamak diğer sağlık kuruluşları ile koordineli olarak sağlık hizmetlerini yürütmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a- Kurulmuş bulunan sağlık tesislerinin bünyesinde pavyonlar, sağlık birimleri gibi kısımlar açmak, açılması için yardımlarda bulunmak, faaliyet göstermek.

b- Sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulacak malzeme, tıbbi teçhizatın ve her türlü yardımcı hizmetlerin temini yönünde faaliyetlerde bulunmak.

c- Sağlık alanındaki başarılı bilimsel çalışmaları desteklemek.

d- Yurt içinde ve dışında Hastanenin tanıtımı, temsil, ağırlama faaliyetlerini yürütmek; gerek bu amaçla, gerekse eğitim amacıyla video, kaset, kitap, broşürler vd. gösteri araçları hazırlanmasını sağlamak ve desteklemek, yine yurt dışı ve içinde seminerler düzenlemek, düzenlenen seminer ve eğitim faaliyetlerine sağlık çalışanlarının katılmalarını özendirmek, desteklemek, sağlık çalışanlarının motivasyonunu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek, ödüllendirmek

e- Ankara Şehir Hastanesinin genel bütçe ve döner sermaye imkanlarıyla karşılanamayan her türlü ihtiyaçlarını, demirbaşlarını, sarf malzemelerini, bakım ve onarım harcamalarını yapmak ve karşılamak,

f- Hastane çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına özel günlerde, dini ve milli bayramlarda yardım ve ikramlarda bulunmak, Hastane çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının ilişkilerinde güven duygusunu geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, muhtaç hasta ve hasta yakınlarına tedavi, yol masraflarında destek sağlamak, yardımlarda bulunmak,

g- Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli diğer faaliyetlerde bulunmak.

h- Mütevelli Heyet Üyelerimiz özveri ile görev yapmakta olup Mütevelli Heyet Üyelerine hiçbir türde herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Diğer haberler

HAKKIMIZDA

Ankara Sağlık Hizmet Vakfı (ANSAV);

 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çağdaş bir sağlık kuruluşunun gerektirdiği imkanlara ulaşmasını desteklemek bu niteliğin devamı için gerekli kaynakları sağlamak diğer sağlık kuruluşları ile koordineli olarak sağlık hizmetlerini ileri götürmek amacıyla,

 

Devamı

BANKA HESAPLARI

Vakıflar Bankası – Hastaneler Şb.  (378)

(TL) IBAN: TR800001500158007290212855

(USD) IBAN: TR300001500158048000396440

İletişim

Üniversiteler Mahallesi 1604 Cadde No:9 1-18 Çankaya/Ankara

(Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Genel Hastane B2 Katı)

 

Eposta: info@ansavvakfi.org.tr

Telefon: (0312) 433 43 20

Cep: (0532) 426 12 74

ANKARA SAĞLIK HİZMET VAKFI – Tüm Hakları Saklıdır.

Ankara Sağlık Hizmet Vakfı